Monday January 21st 2019

Rehabilitacja kluczem do uzyskania dawnej sprawności

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności danemu pacjentowi, który boryka się z pewnymi ograniczeniami sprawności ruchowej. Te trudności mogą być efektem choroby, wypadku czy też występują od urodzenia. W rehabilitacji stosuje się różne metody terapeutyczne . Terapia musi być dostosowana do potrzeb pacjenta, bardzo istotna tutaj jest właściwa diagnoza.Istotny jest tutaj również sprzęt rehabilitacyjny, który wspomaga ćwiczenia i ich efektywność. (więcej…)

Przełamanie barier

Osoby mające problemy ze sprawnością ruchową bardzo często korzystają z rehabilitacji, która ma na celu poprawienie ich możliwości oraz zniwelowanie bólu. Oczywiście rehabilitacja dotyczy osób, które przeszły wypadek, udar, wylew czy posiadają choroby, które wpływają na ograniczenia fizyczne. Bardzo często rehabilitację wspomagają zabiegi fizjoterapii. Można powiedzieć, że rehabilitacja to wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. Dąży się w niej do polepszenia sprawności, która ułatwi pacjentowi samodzielne funkcjonowanie, które zazwyczaj jest w jakiś sposób ograniczone. (więcej…)

Rehabilitacja i motywacja kluczem do sukcesu

Wiele osób posiadających różne ograniczenia fizyczne, czy psychiczne korzysta z rehabilitacji. Głównym jej celem jest przywrócenie pełnej sprawności pacjentom, lub też walka z bólem i usprawnienie ruchowe w miarę możliwości. Rehabilitacja dotyczy dorosłych, jak również dzieci. Bardzo często wszelkie bariery fizyczne czy psychiczne są efektem chorób i wypadków. Systematycznie prowadzone ćwiczenia, zabiegi oraz silna motywacja pacjenta potrafią przynieść wielkie efekty i poprawę jakości życia. (więcej…)

Walka z trudnościami natury fizycznej i psychicznej

Osoby ograniczone ruchowo powinny korzystać z rehabilitacji, by dążyć do pełnej sprawności. Oczywiście dotyczy to osób , które przeszły ciężkie choroby, uległy wypadkowi, jak również bariery te wynikają z dysfunkcji układu nerwowego. Również niektóre dzieci posiadają pewne trudnośći wynikające np. z niedojrzałości układu nerwowego, co odbija się np. na niezdarnych ruchach, trudnościach w zajęciach manualnych czy nawet skupieniu uwagi. W tych wszystkich przypadkach ważna jest właściwa rehabilitacja. Podstawą do niej jest odpowiednia diagnoza, która określa przyczyny dolegliwości, jak również zakres ograniczeń. (więcej…)

Latest Topics

Rehabilitacja kluczem do uzyskania dawnej sprawności

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności danemu pacjentowi, który boryka się z pewnymi ograniczeniami [Read More]

Przełamanie barier

Osoby mające problemy ze sprawnością ruchową bardzo często korzystają z rehabilitacji, która ma na celu [Read More]

Rehabilitacja i motywacja kluczem do sukcesu

Wiele osób posiadających różne ograniczenia fizyczne, czy psychiczne korzysta z rehabilitacji. Głównym jej celem [Read More]

Walka z trudnościami natury fizycznej i psychicznej

Osoby ograniczone ruchowo powinny korzystać z rehabilitacji, by dążyć do pełnej sprawności. Oczywiście dotyczy [Read More]

Popular Topics

Pages

Interesting Sites

    Archives