Monday January 21st 2019

Walka z trudnościami natury fizycznej i psychicznej

Osoby ograniczone ruchowo powinny korzystać z rehabilitacji, by dążyć do pełnej sprawności. Oczywiście dotyczy to osób , które przeszły ciężkie choroby, uległy wypadkowi, jak również bariery te wynikają z dysfunkcji układu nerwowego. Również niektóre dzieci posiadają pewne trudnośći wynikające np. z niedojrzałości układu nerwowego, co odbija się np. na niezdarnych ruchach, trudnościach w zajęciach manualnych czy nawet skupieniu uwagi. W tych wszystkich przypadkach ważna jest właściwa rehabilitacja. Podstawą do niej jest odpowiednia diagnoza, która określa przyczyny dolegliwości, jak również zakres ograniczeń.

Proste ćwiczenia wspomagające motorykę małą i dużą
Wśród wielu ćwiczeń jakie można wymienić wspomagających motorykę małą jest praca z masą plastyczną. Jest ona wykorzystywana w rehabilitacji dłoni. Dotyczy ona nie tylko pracy z dziećmi, ale również z dorosłymi. Masa plastyczna Orteo pozwala na ugniatanie i lepienie, co wspomaga pracę dłoni, precyzję ruchów i ich koordynację.
Usprawnienie motoryki dużej jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli pacjent jest w dużym stopniu ograniczony ruchowo, można jednak wspomóc wiele jego mięśni i je usprawnić. Kinezyterapia jest terapią, która wykorzystuje różne ćwiczenia fizyczne. Tutaj wszystkie działania koordynuje terapeuta.

Zabiegi wspomagające rehabilitację
Oprócz ćwiczeń fizycznych, rehabilitacja często wzbogacona jest różnymi zabiegami. Są to min.:
– masaże,
-jonofreza,
-leczenie polem magnetycznym
-hydroterapia.

More from category

Rehabilitacja kluczem do uzyskania dawnej sprawności

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności danemu pacjentowi, który boryka się z pewnymi ograniczeniami [Read More]

Przełamanie barier

Osoby mające problemy ze sprawnością ruchową bardzo często korzystają z rehabilitacji, która ma na celu [Read More]

Rehabilitacja i motywacja kluczem do sukcesu

Wiele osób posiadających różne ograniczenia fizyczne, czy psychiczne korzysta z rehabilitacji. Głównym jej celem [Read More]

Pages

Interesting Sites

    Archives